Metabolický syndróm ako rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení

Vytvorené 23. februára 2022
metabolický syndróm zloženie stavby tela

Metabolický syndróm sa dnes považuje za rozhodujúci rizikový faktor srdcovocievnych ochorení.

Počuli ste už niekedy o metabolickom syndróme?

Aj keď si poviete, že je to záležitosť génov, metabolický syndróm môže vzniknúť v dôsledku životného štýlu a niekoľkých ďalších faktorov, ako napríklad obezita či nadváha (najmä nahromadený tuk v oblasti brucha), ďalej rezistencia na inzulín a, samozrejme, aj s vyšším vekom sa pravdepodobnosť na metabolický syndróm zvyšuje.

Brušný obvod je dôležitým ukazovateľom stanovenia rizika

Toto civilizačné ochorenie predstavuje skupinu piatich rizikových faktorov. Ak máte minimálne tri z uvedených, s vysokou pravdepodobnosťou máte metabolický syndróm.

Rizikové faktory:

  • obvod pásu u mužov viac ako 94 cm alebo 80 cm u žien
  • hladina sérových triglyceridov viac ako 1,7 mmol/l
  • hladina sérového HDL-cholesterolu pod 1,0 mmol/l alebo u žien pod 1,3
  • krvný tlak vyšší ako 130 mmHg v systole či 85 mm Hg v diastole
  • hladina glukózy nalačno vyššia ako 5,6 mmol/l alebo prítomnosť už rozvinutého diabetes mellitus (cukrovky) 2. typu

Nebezpečenstvo metabolického syndrómu súvisí s vysokým rizikom úmrtia na infarkt alebo mozgovú porážku, rizikom kardiovaskulárnych chorôb a cukrovky. Zvyšuje napríklad aj riziko ischemickej choroby srdca.

obezita rizikový faktor
Zdroj: Canva.com

Analýza bioelektrickej impedancie preskúma zloženie tela

Odkedy je nadváha rastúci a globálny problém, index telesnej hmotnosti sa využíva na poukázanie pridružených rizík. Avšak index BMI poskytuje len orientačnú hodnotu a je spochybňovaný, nakoľko neberie do úvahy stavbu tela a rozloženie hmotnosti v zmysle pomeru tuku a svaloviny, ktorá sa môže u každého jednotlivca líšiť.

Analýza bioelektrickej impedancie (BIA) je meracia metóda na určenie rovnováhy telesných kvapalín. Pri analýze prechádza telom slabý a bezpečný striedavý prúd, pričom sa meria odpor tela. Pretože telesný tuk obsahuje menej vody ako svalovina na základe nameraného odporu je možné stanoviť pomer tuku a svaloviny v tele. Vo svojej technickej implementácii je tento merací postup oveľa komplexnejší ako je tento jednoduchý popis.

monitor stavby tela
Zdroj: Canva.com

Na analýzu bioelektrickej impedancie sú určené monitory skladby tela s ručnými elektródami alebo nožnými elektródami a – najpresnejšie vo svojej triede – s nožnými aj ručnými elektródami.

Tieto monitory skladby tela s celotelovou senzorovou technológiou poskytujú najpresnejšie výsledky merania bez ohľadu na čas merania a fluktuáciu vody v tele. Okrem toho sú tieto prístroje tak presné, že umožňujú vyhodnotiť množstvo medziorgánového tuku a telesného tuku.

Sledovanie telesných parametrov (bluetooth váhou OMRON Viva) spolu s hodnotami krvného tlaku v mobilnej aplikácii OMRON Connect vám dá ešte dôležitejší komplexný pohľad na riziko obezity a kardiovaskulárnych ochorení.

Metódy meraní skladby tela

  • Metóda od nohy k nohe: Meria sa len spodná časť tela. Interpolácia hodnôt pre celé telo je odvodená z empirických dát.
  • Metóda od ruky k ruke: Meria sa len horná časť tela. Interpolácia hodnôt pre celé telo je odvodená z empirických dát.
  • Celotelová metóda: Meria sa celé telo. OMRON má najpresnejšie meracie metódy na analýzu bio impedancie, a preto sú presnejšie ako všetky ostatné BIA metódy.

8 bodové celkové telesné meranie

Prémiové modely medzi monitormi skladby tela majú celkovo 8 meracích bodov rozmiestnených medzi elektródami na nohách a rukách. Tie umožňujú spoľahlivé stanovenie skladby tela a špeciálne – medicínsky dôležité funkcie – analýzu a klasifikáciu telesného tuku.

analýza stavby tela
Zdroj: Canva.com

Aké informácie o tele poskytne bioelektrická impedancia?

Podiel telesného tuku

Neexistuje všeobecne aplikovateľná hodnota, ktorá platí bez ohľadu na pohlavie a vekovú skupinu. Medicínske odporúčania a štandardné hodnoty závisia od veku, pohlavia a stavby tela. Okrem toho je z medicínskeho pohľadu odporúčané rozlišovať medzi telesným tukom a podkožným tukom, pretože zvýšený telesný tuk má oveľa väčší negatívny dopad na zdravie.

Proporcia kostrového svalstva

Kostrové svalstvo je definované ako svalstvo, ktoré je principiálne zodpovedné za spontánny a aktívny telesný pohyb ako napríklad pohyb rúk a nôh.

Kľudový metabolizmus (spotreba energie pri oddychu)

Kľudovým metabolizmom vo fyziológii rozumieme množstvo energie za jednotku času (zväčša 24 h), ktorú organizmus použije na udržanie vitálnych procesov. Celková spotreba energie sa vypočíta z telesného základu alebo pokojového metabolizmu a spotreby energie pri aktivite alebo práci.

Pri kúpe monitora skladby tela je dôležitá MDD a MDR zhoda

Smernica 93/42/EEC pre medicínske zariadenia je európska smernica a v Nemecku a Rakúsku je známa ako Medizinprodukterichtlinie (Smernica pre medicínske zariadenia) a medzinárodne je známa ako Smernica medicínskych zariadení (MDD).

Je to najdôležitejší zákonný nástroj pre bezpečnosť medicínskych zariadení v európskom regióne. Aby ste mali skutočnú istotu, že namerané parametre poskytujú klinicky overené presné výsledky, prístroj by mal mať zhodu s medzinárodnými smernicami pre medicínske zariadenia.

Monitor skladby tela vám pomôže lepšie porozumieť vášmu zdravotnému stavu a pravidelným monitorovaním dôležitých parametrov umožní včas predchádzať vzniku kardiovaskulárnych ochorení.