Všetko, čo ste chceli vedieť o krvnom tlaku (najčastejšie otázky)

Vytvorené 4. februára 2022
najčastejšie otázky o krvnom tlaku

Pripravili sme podrobný prehľad informácií, ktoré by ste mali vedieť o krvnom tlaku.

O: Čo presne znamená krvný tlak?

Srdce je malá ale výkonná pumpa, ktorá ustavične bije. Tlak vytvorený srdcom potrebný na pumpovanie krvi cez cievy sa nazýva krvný tlak.

Pri sťahovaní srdcových svalov sa krv tlačí cez tepny – objavuje sa systolická (horná) hodnota tlaku krvi.

Diastolická (spodná) hodnota je zostatkový tlak pred ďalším sťahom srdcového svalu. Optimálna hodnota vášho krvného tlaku by mala byť do 120/80 mmHg.

O: Aké sú symptómy vysokého krvného tlaku?

Problémom vysokého krvného tlaku je, že zvyčajne sa neprejavujú žiadne symptómy. Preto je dôležité, vyžiadať si kontrolu krvného tlaku u lekára, alebo použiť domáci tlakomer.

O: Aké hodnoty už považujeme za vysoký krvný tlak?

Optimálne hodnoty krvného tlaku u zdravého človeka sú do 120/80 mmHg. Hodnoty nad 140/90 mmHg namerané v pokoji znamenajú vysoký krvný tlak. Zároveň sú to aj prahové hodnoty, kedy je potrebné začať s liečbou hypertenzie.

Pre väčšinu liečených pacientov je cieľový tlak krvi pod 130/80 mmHg. Ani u starších pacientov nad 65 rokov by nemal presiahnuť hodnoty 140/80 mmHg. Pri meraní tlaku je dôležité merať si aj srdcovú frekvenciu: optimálna je okolo 60 úderov za minútu. Za rizikovú sa u hypertonikov považuje srdcová frekvencia nad 80 úderov za minútu v pokoji, bez ohľadu na vek. (1)

meranie krvného tlaku
Zdroj: Canva.com

O: Aké sú dlhodobé riziká vysokého krvného tlaku?

Bez liečenia môže vysoký krvný tlak viesť k množstvu zdravotných problémov vrátane infarktu, obehovým problémom a poruchám obličiek. Taktiež je jednou z bežných príčin mozgovej mŕtvice.

Spomedzi orgánov zaťažuje vysoký krvný tlak najmä srdce, mozog, cievy, obličky a oči. Pacienti s hypertenziou majú tiež 2,5-krát vyššie riziko rozvoja cukrovky. Ďalej sa pripisuje aj pod slepotu a kognitívne poruchy. Nekontrolovaná hypertenzia spôsobuje kardiovaskulárne choroby a mozgové príhody po celom svete, dá sa jej však predchádzať.  

Hypertenzia ako jedna z najčastejších chronických chorôb je rizikovým faktorom pre mnohé ďalšie kardiovaskulárne ochorenia, napríklad pre srdcové zlyhávanie, mozgový infarkt, chronickú ischemickú chorobu srdca či infarkt myokardu. Je preto potrebné liečiť ju včas, aby sa zabránilo vzniku mnohých vážnych komplikácií.

Vedeli ste napríklad, že do roku 2025 sa očakáva že hypertenziou bude trpieť až 1,56 miliardy dospelých na svete? Celosvetovo má viac ako jeden z troch dospelých ľudí vysoký krvný tlak. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie celosvetovo postihuje viac ako 1,28 miliardu ľudí, no iba 1 z 5 ľudí má vysoký tlak pod kontrolou. (2)

Na Slovensku je v súčasnosti sledovaných pre hypertenzné ochorenie viac ako milión pacientov. Štúdie hovoria o tom, že až 50 % všetkých hypertonikov nie je kontrolovaných, a teda výsledné číslo ľudí s hypertenziou na Slovensku by malo byť až dva milióny.

O: Čo zvyšuje krvný tlak?

Krvný tlak zvyšuje niekoľko faktorov, ktoré súvisia so súčasným spôsobom života. Vysoký krvný tlak sa najčastejšie prejaví, ak človek trpí obezitou, problémom je aj nadmerné požívanie alkoholických nápojov, fajčenie, nedostatok pohybovej aktivity a stres, hoci vysoký krvný tlak môže byť aj dedičný.

O: Čo môžem spraviť pre zníženie svojho krvného tlaku?

Pýtate sa, čo znižuje tlak? Dá sa vôbec znížiť krvný tlak? Vysoký tlak si vieme znížiť aj bez liekov. Aj keď ich nasadenie určuje lekár, treba sa oň starať aj tým, že sa pozrieme na životný štýl, ktorý vedieme.

Dôležitá je životospráva a pohyb. Dodržujte vyváženú diétu s množstvom ovocia, čerstvej zeleniny, zemiakov a ryže. Vyvarujte sa živočíšnym tukom a používajte menej soli. Pite menej alkoholu a viac cvičte. Ak fajčíte, prestaňte. Ak je to potrebné, lekár vám predpíše vhodné lieky.

diéta vysoký krvný tlak
Zdroj: Canva.com

O: Aké presné sú krvné tlakomery?

Veľmi presné za predpokladu, že boli správne kalibrované, sú klinicky overené a dodržíte všetky zásady správneho merania. Väčšina tlakomerov OMRON je klinicky overených nezávislými lekármi podľa vopred daných protokolov – BHS (Britská hypertenziologická spoločnosť, AAMI, IP (Európska hypertenziologická spoločnosť). To znamená, že na základe tohto overenia si môžete byť istí medicínskou presnosťou merania tlakomeru.

O: Monitor na zápästie alebo na pažu?

Oba typy poskytujú presné a spoľahlivé výsledky. Tlakomery na pažu sa používajú tradičným spôsobom a sú ideálne pre domáce použitie, zatiaľ čo tlakomery na zápästie sú menšie a praktickejšie pri prenášaní, napríklad na cestovanie. Do úvahy treba brať fakt, že len 5 % ľudí starších ako 60 rokov má tvrdšie – sklerotizované – cievy na zápästí a len pre túto skupinu nie sú prístroje na zápästie vhodné. Počas meranie treba tieto prístroje vždy držať vo výške srdca.

O: Na ktorej ruke sa meria tlak?

Pri meraní tlaku na ľavom a pravom ramene sa môžu hodnoty výrazne líšiť – až o 20 mmHg – čiže systolický či diastolický tlak. Nie je to nič výnimočné, ale práve pri zistení vyšších hodnôt na konkrétnom ramene môžeme zhodnotiť, ktorú ruku používať. A teda, ak máte namerané hodnoty opakovane vyššie napríklad na pravej ruke, tak potom vždy merajte na nej. A opačne.

Platí, že sa tlak krvi meria na ramene, pri ktorom bol opakovane nameraný vyšší tlak.

O: Ako si správne merať tlak doma?

Poďme si najskôr odpovedať na otázku: Prečo si vôbec merať tlak doma? 

Práve hodnoty tlaku krvi namerané v domácom prostredí veľmi dobre odzrkadľujú, či vás lieky na tlak dostatočne chránia – napr. pred cievnou mozgovou príhodou, infarktom srdca alebo poškodením obličiek. Ak lieky náhodou ešte neužívate, viete zistiť, či už tlak potajme nezaťažuje váš srdcovocievny systém.

Lekári, sestričky, zdravotní asistenti a profesionáli z oblasti starostlivosti o zdravie odporúčajú domáce meranie krvného tlaku. Vďaka domácemu meraniu krvného tlaku je možné:

  • byť konštantne informovaný o vitálnych indikátoroch vášho celkového zdravia
  • poskytnúť vášmu lekárovi informácie pre lepšie pochopenie a liečbu vášho vysokého krvného tlaku
  • vidieť odozvu na zvolenú liečbu
  • veľa typov hypertenzie je možné zistiť len domácim meraním krvného tlaku, ako napríklad:

Hypertenzia „bieleho plášťa“

Hodnoty krvného tlaku sú vysoké len u lekára, ale doma sú nízke.

meranie krvného tlaku syndróm bieleho plášťa
Zdroj: Canva.com

Skrytá hypertenzia

Hodnoty krvného tlaku namerané u lekára sú nízke, ale doma sú vysoké.

Nebezpečná ranná hypertenzia

Definovaná je ako týždenná priemerná hodnota ranného krvného tlaku (krvný tlak meraný medzi 1 až 2 hodinami ráno po prebudení) presahujúca 135/85 mmHg.

Existujú dva typy rannej hypertenzie: Pacienti majúci konštantne vysoký krvný tlak počas noci, alebo krvný tlak zvyšujúci sa počas spánku. Pacienti s extrémnym poklesom krvného tlaku v noci a extrémnym nárastom ráno. V každom prípade je veľmi ťažké zistiť rannú hypertenziu. Do času ako pacienti navštívia lekára, sa ich krvný tlak zníži – čím sa znemožní správna diagnóza.

Toto je jeden z dôvodov, prečo lekári odporúčajú domáce meranie krvného tlaku. Vynikajúcim pomocníkom v tomto probléme je tlakomer s bezzvukovým nočným meraním OMRON NightView. Existujú dôležité dôvody prečo by mali pacienti rozlišovať všeobecnú a rannú hypertenziu. Je všeobecné známe, že kardiovaskulárne príhody a mŕtvice sú častejšie ráno a obe majú súvis s rannou hypertenziou. Zdá sa, že s rannými výkyvmi krvného tlaku sú úzko spojené aj poškodenia orgánov a diabetické komplikácie.

Naviac, mnoho ďalších faktorov môže ovplyvniť váš krvný tlak, ako napríklad: fyzická námaha, emocionálne výkyvy, lieky a stres, takže je dôležité pravidelne sledovať váš krvný tlak doma.

Výhodou domáceho monitorovania krvného tlaku je, že sa ľahšie dostanete do uvoľneného stavu a merania môžete vykonávať v rôznom čase v priebehu dňa. Sledovaním nameraných hodnôt vášho krvného tlaku v domácom prostredí môžete vášmu lekárovi poskytnúť záznamy merania, na základe ktorých môže vyhodnotiť úspešnosť liečby.

O: A aké sú zlaté pravidlá merania krvného tlaku?

Ako si nasadiť manžetu tlakomeru?

Umiestnite si ju na pažu vždy v úrovni srdca. Pri tlakomeroch na rameno umiestnite manžetu približne 1-2 cm nad lakťový ohyb (hadička manžety smeruje dopredu k lakťovej jamke). Manžeta nemôže byť voľná, ale ani veľmi silno utiahnutá. Medzi manžetou a pažou by mal zostať priestor maximálne na jeden až dva prsty.

Meranie tlaku by malo byť pravidelné, s presným a klinicky overeným tlakomerom.

Ako na to?

  • Počas merania musí byť človek v pokoji, mal by sedieť s neprekríženými nohami pevne na zemi. Ruka je mierne zohnutá v lakti a opiera sa o stôl.
  • Počas merania by nemal človek rozprávať, ani sa hýbať. Nestláčame brucho.
  • Minimálne 30 minút pred meraním sa neodporúča jesť, piť, fajčiť ani cvičiť.
  • Pred meraním by mal pacient sedieť aspoň päť minút v pokoji
  • Po meraní si výsledok uložiť v mobilnej aplikácii, alebo zapísať na bezpečné miesto a neskôr viaceré výsledky nechať posúdiť lekárom.

Použité zdroje:

(1) Ste v správnych číslach?

(2) Hypertension

(3) Muži od 35 rokov, žijete vo vysokom tempe? Nemusíte mať aj vysoký tlak!