Klinické overenie presnosti tlakomera

Vytvorené 7. februára 2022
klinické overenie presnosti tlakomera

Na domáce meranie krvného tlaku je dôležité vybrať si tlakomer, ktorý je klinicky overený na presnosť a spĺňa aspoň jeden z viacerých prísnych protokolov na overenie presnosti. 

Prečo je potrebné merať si doma krvný tlak?

Nekontrolovaná hypertenzia je na celom svete najdôležitejšou príčinou, ktorej sa dá predchádzať, aby nespôsobila kardiovaskulárne choroby a mozgové príhody. Čím vyšší je krvný tlak, tým väčšie je i riziko poškodenia srdca a krvných ciev v základných orgánoch, akými sú mozog a obličky. 

Ak však nebude hypertenzia pod kontrolou, môže viesť k infarktu a zväčšeniu srdca, čo dokáže spôsobiť srdcové zlyhanie. Na krvných cievach môžu vzniknúť výdute (aneuryzmy) a slabé miesta, ktoré sa upchávajú a praskajú. Nekontrolovaný tlak v cievach môže spôsobiť krvácanie do mozgu a mŕtvicu. Hypertenzia sa podpisuje aj pod slepotu a kognitívne poruchy.

Hodnoty krvného tlaku namerané v domácom prostredí odzrkadľujú, či vás lieky na tlak dostatočne chránia – napríklad pred cievnou mozgovou príhodou, infarktom srdca alebo poškodením obličiek. Ak lieky náhodou ešte neužívate, viete zistiť, či už tlak potajme nezaťažuje váš srdcovocievny systém. 

meranie krvného tlaku doma
Zdroj: Canva.com

Aby bol krvný tlak odmeraný čo najpresnejšie, pri meraní platí zopár zásad:

  • Pred každým meraním by mal pacient sedieť aspoň päť minút v pokoji, nerozprávať.
  • Celé meranie by malo prebehnúť bez prítomnosti vonkajších rušivých vplyvov.
  • Manžeta tlakomeru sa upevní na ruku tak, aby bola niekoľko centimetrov nad lakťom – vo výške srdca. Predlaktie je voľne položené na stole a lakeť mierne zohnutý.
  • Počas celého merania ruku nedvíhame, opierame dolné končatiny o zem, nestláčame brucho a nerozprávame.
  • Nemáme prekrížené nohy, ani nutkanie na močenie.

Výsledky pravidelného domáceho merania krvného tlaku môžu byť veľkou pomocou pre lekára, ktorý tak získa lepší prehľad o priebehu hypertenzie, prípadne dokáže včas zachytiť príznaky vznikajúceho ochorenia. Dôležité je vybrať si na domáce merania tlaku čo najpresnejší tlakomer. 

Presnosť digitálnych tlakomerov: Ako si vybrať ten správny

Digitálny tlakomer, na ktorého presnosť sa môžete spoľahnúť, by nemal chýbať v žiadnej domácnosti. Značka „klinicky overené“ neznamená to isté ako „klinicky testované“. I keď ide o podobné termíny, neznamenajú to isté. 

  • Označenie tlakomeru “klinicky overené” znamená, že výrobok bol hodnotený nezávislou organizáciou a spĺňa prísne požiadavky, ktoré sú stanovené medzinárodnými organizáciami.
  • Zariadenie, ktoré je „klinicky testované“ nebolo overené, nemusí spĺňať súbor definovaných kritérií, znamená to len, že zariadenie používajú zamestnanci v nejakom druhu zdravotníckeho zariadenia, alebo kliniky.

Pravidelné meranie kvalitným a presným tlakomerom je dôležité. Presnosť tu zohráva kľúčovú úlohu. Aj lekári upozorňujú pacientov, aby si krvný tlak merali pravidelne a správnym spôsobom a za pomoci overených prístrojov. Preto pri kúpe tlakomeru netreba šetriť a siahnuť po tých najlacnejších prístrojoch. Najpresnejší prístroj totiž zabezpečí aj najpresnejšie hodnoty, ktoré sú potom pre vášho lekára relevantné. 

Digitálne tlakomery OMRON sú klinicky overené na presnosť protokolmi aspoň v jednej z týchto spoločností:

  • BHS – Britská hypertenziologická spoločnosť
  • AAMI/ANSI – Americká spoločnosť pre zdokonaľovanie lekárskych prístrojov
  • ESH – Európska spoločnosť pre hypertenziu

Výsledky klinických skúšok môžete nájsť na stránkach WHL (Svetovej ligy proti hypertenzii), DABL Educational Trust, Stride BP a ďalších organizácií.

Ako zistíte, či váš tlakomer meria správne?

Tlakomery OMRON by ste si mali dať pravidelne (každé 2-3 roky) skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku OMRON – Celimed, s.r.o.

Kalibrácia tlakomeru

Pri tlakomeroch Omron sa nemusíte zbytočne obávať. Po zakúpení prístroja je kalibrácia tlakomeru platná prvé dva roky a nie je potrebné ju vykonávať. Veľmi dôležitý je samotný prístup k informáciám, a preto sme tu pre vás a radi vám poradíme a pomôžeme.

Navyše kalibráciu tlakomeru máte na vybrané modely zdarma. Počas predĺženej záručnej doby (3 až 5 rokov na uvedené vybrané modely) vám ponúkame na prístroje z oficiálnej distribúcie (z Celimed, s.r.o.) zdarma kalibráciu max. 1x za 2 roky – stačí sa len informovať u svojho predajcu.