Krvný tlak: toto by ste mali vedieť

Vytvorené 27. januára 2022

Krvný tlak je sila, ktorú vynakladá srdce na prečerpávanie krvi v tele. Udržuje tak krvný obeh, vďaka ktorému orgány a tkanivá dostávajú kyslík a živiny.

Krvný tlak sa vyjadruje dvoma hodnotami:

  • Systolický tlak (vyššia hodnota) – maximálny tlak krvi, ktorý sa dosahuje pri údere srdca
  • Diastolický tlak (nižšia hodnota) – najnižší tlak krvi počas relaxácie srdca medzi dvoma údermi

Krvný tlak sa meria v milimetroch ortuťového stĺpca (mmHg) a môže byť:

  • normálny krvný tlak – ideálna hodnota krvného tlaku je do 120 / 80 mmHg
  • nízky krvný tlak, tj. hypotenzia – ak sú hodnoty krvného tlaku nižšie ako 90 / 60 mmHg
  • vysoký krvný tlak, tj. hypertenzia – ak hodnoty krvného tlaku trvale prevyšujú 140 / 90 mmHg

Krvný tlak sa neustále mení, preto sa nemusíte znepokojovať ojedinelou vysokou hodnotou. Dôležitý je dlhodobý trend.

Riziká a prejavy hypertenzie

Tlak krvi so zvyšujúcim sa vekom stúpa. Steny veľkých tepien časom tuhnú a menšie cievy sa zužujú. Srdce musí tým pádom vynakladať väčšie úsilie aby zabezpečilo plynulý obeh krvi.

Pri hypertenzii (tlak krvi vyšší ako 140/90 mmHg) je tlak krvi na vnútornú stranu tepien veľmi vysoký, čo môže spôsobiť ich poškodenie. Zmeny stavby tepien, ktoré hypertenzia urýchľuje, môžu potom viesť k prasknutiu tepny a krvácaniu (cievnej mozgovej príhode, či srdcovému infarktu). Vysoký krvný tlak zaťažuje najviac srdce, mozog, cievy, ale aj obličky a oči. Pacienti s hypertenziou majú tiež 2,5-krát vyššie riziko rozvoja cukrovky.

Problémom vysokého krvného tlaku je, že zvyčajne nemá žiadne prejavy. Nie je ho cítiť. Preto býva hypertenzia často nediagnistikovaná. Bohužiaľ, často sa stáva, že sa človek prvýkrát dozvie o svojom vysokom krvnom tlaku až pri prijatí do nemocnice s cievnou mozgovou príhodou alebo srdcovým infarktom.

Preto je potrebné krvný tlak pravidelne merať. Ideálne nielen občas v ambulancii lekára, ale aj pravidelne doma, kvalitným a klinicky overeným tlakomerom.

Prečítajte si viac o domácom meraní krvného tlaku, kde nájdete aj návod na správne meranie.

Čo spôsobuje hypertenziu?

Poznáme dva typy hypertenzie:

  • Primárna hypertenzia – vysoký tlak krvi, ktorý nemá žiadnu zjavnú príčinu. Existuje množstvo faktorov, ktoré zvyšujú riziko rozvoja vysokého tlaku krvi. Medzi hlavné príčiny primárnej hypertenzie patrí fajčenie, nadváha, stres, málo pohybu, nadmerná konzumácia alkoholu, či nadmerné solenie. Rovnako aj vyšší vek, alebo dedičné faktory môžu prispieť k rozvoju hypertenzie.
  • Sekundárna hypertenzia – vysoký krvný tlak je vyvolaný inou príčinou (napr. nesprávnou tvorbou hormónov nadobličiek). Týmto typom hypertenzie trpí len málo pacientov. Keď lekár nájde príčinu a je liečená správne, mal by sa tlak krvi opäť znormalizovať.
Obezita a vysoký krvný tlak
Zdroj: Canva.com

Ako znížiť krvný tlak

Hypertenzia sa nedá celkom vyliečiť a u väčšiny ľudí ide o celoživotné ochorenie. Cieľom liečby je z dlhodobého hľadiska čo najviac znížiť riziko kardiovaskulárnych ochorení a úmrtnosť.

Riziko vysokého krvného tlaku je možné znížiť najmä zmenou životného štýlu. Prvoradá je pravidelná kontrola tlaku a spolupráca s lekárom, zanechanie fajčenia, zníženie telesnej hmotnosti, zníženie konzumácie alkoholu, zvýšenie telesnej aktivity, zníženie príjmu soli, zdravé stravovanie a obmedzenie užívania liekov, ktoré spôsobujú zadržiavanie vody a sodíka v tele.

Ak je potrebné, lekár vám predpíše vhodné lieky.

Nízky krvný tlak (hypotenzia)

Nízky krvný tlak (tlak krvi nižší ako 90/60 mmHg) zvyčajne nie je nebezpečný a u niektorých ľudí je úplne bežný. Medzi jeho prejavy môžu patriť závrate, mihanie pred očami, hučanie v ušiach či zimomravosť. Nízky krvný tlak môže byť síce nepríjemný, ale nemáva spravidla žiadne negatívne dopady na zdravie. Riziko nízkeho krvného tlaku spočíva len v prípadnom zranení pri páde ak sa prejaví napríklad závratmi.

nízky krvný tlak
Zdroj: Canva.com

Príčiny nízkeho krvného tlaku môžu byť rôzne. Od vrodených dispozícií, cez podvýživu či dehydratáciu, ochorenia periférnych nervov či endokrinného systému až po nesprávnu liečbu vysokého krvného tlaku.

Na rozdiel od vysokého krvného tlaku sa nízky krvný tlak lieči liekmi len výnimočne. Zvyčajne postačuje úprava životného štýlu ako pravidelná a vyvážená strava bohatá na soli a vitamín C, dostatočný príjem tekutín, pohyb a otužovanie.