AFib (detekcia rizika fibrilácie predsiení srdca) v tlakomeroch OMRON

Vytvorené 16. februára 2022
afib detekcia fibrilácie predsiení

Tlakomery OMRON sú doplnené o praktickú funkciu detekcie rizika fibrilácie predsiení. 

Čo je fibrilácia predsiení srdca (AFib)?

Fibrilácia predsiení srdca (označovaná aj ako atriálna fibrilácia, AFib, alebo len AF) je chvenie, alebo nepravidelná srdcová činnosť, pri ktorej sa môžu vytvárať v srdci krvné zrazeniny, spôsobujúce upchatie ciev a následne mozgovú mŕtvicu (príhodu), srdcové zlyhanie a ďalšie kardiologické komplikácie.

Počas fibrilácie predsiení, dve horné dutiny srdca (predsiene) pracujú chaoticky a nepravidelne – ich činnosť nie je koordinovaná so spodnými dutinami (komorami). Pri fibrilácii srdce v predsieni nepumpuje krv ako má, ale sa iba chveje (asi 300-krát za minútu). 

Pri vyšetrení EKG u lekára je možné, že sa arytmia ani neprejaví, preto je vhodná diagnostika 24 hodinovým EKG holterom, alebo záznam pomocou tlakomeru s EKG: OMRON Complete.

Fibrilácia predsiení (atriálna fibrilácia) je druh arytmie (nepravidelných úderov srdca – pulzu), s ktorou sa najčastejšie stretávame v klinickej praxi. (1)

Podľa Európskej spoločnosti pre kardiológiu, je táto arytmia jednou z hlavných príčin mozgovej mŕtvice, srdcového zlyhania, náhleho úmrtia a celkovej kardiovaskulárnej morbidity. (2)

Epizódy fibrilácie predsiení sa môžu objavovať, ako aj miznúť, alebo pretrvávať dlhšiu dobu a vyžadujú terapiu lekárom.

Detekcia nepravidelných pulzov v tlakomeroch OMRON

Funkcia upozornenia na riziko fibrilácie predsiení AFib je dostupná v novom rade tlakomerov:

Vyznačuje sa atraktívnym dizajnom a novými funkciami, napríklad: 

Funkcia indikácie OMRON AFib zisťuje možnosť fibrilácie predsiení s presnosťou 94,2 % (s citlivosťou 95,5 % a špecificitou 93,8 %), čo bolo dokázané štúdiou s jednozvodovým EKG ako referenčným meraním. (3)

Pokiaľ váš prístroj častejšie pri meraní krvného tlaku indikuje nepravidelný srdcový pulz, alebo riziko AFib, kontaktujte vášho lekára. Včasnou diagnózou a prevenciou predídete vážnemu ohrozeniu zdravia.

AFib detekcia rizika fibrilácie predsiení

Praktické meranie AFib pomocou tlakomera OMRON

V režime AFiB (stlačenie tlačidla START/STOP na prístroji s funkciou AFib po dobu 3 sekúnd), tlakomer urobí 3 po sebe nasledujúce merania v 30-sekundových intervaloch a zobrazí priemernú hodnotu.

Pokiaľ existuje riziko výskytu fibrilácie predsiení srdca počas merania, zobrazí sa symbol AFib.

Použité zdroje: 

​​(1) Chugh SS, Havmoeller R, Narayanan K, a kol. Worldwide epidemiology of atrial fibrillation: a Global Burden of Disease 2010 Study. Circulation. 2013;129(8):837–847. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.113.005119.

(2) European Society of Cardiology: Atrial Fibrillation (Management of) ESC Clinical Practice Guidelines.

(3) M. Ishizawa, T. Noma, T. Minamino et al., Multiple measurements with automated blood pressure monitor can detect atrial fibrillation with high sensitivity and specificity in general cardiac patients, ESC Congress 2018