Fibrilácia predsiení už nie je chorobou starých otcov, týka sa čoraz mladších ľudí

Vytvorené 17. mája 2022
fibrilácia predsiení

Fibrilácia predsiení je najčastejšie sa vyskytujúci typ srdcovej arytmie v klinickej praxi. Kedysi sa o fibrilácii hovorilo ako o chorobe starých otcov, pretože najčastejšie postihovala mužov vo vyššom veku.

To však nie je pravidlom a nezriedka sa objavuje aj u mladších pacientov. Svetová federácia srdca už niekoľko rokov upozorňuje, že fibrilácia patrí medzi najvýraznejšie zdravotné problémy sveta s rastúcim trendom prevalencie. (1) Fibrilácia predsiení súvisí s mnohými civilizačnými ochoreniami. Dostala preto prívlastok epidémia 21. storočia. Na celom svete ju má diagnostikovanú viac než 30 miliónov ľudí. 

Európska kardiologická spoločnosť upozorňuje na rastúci počet pacientov s diagnostikovanou fibriláciou predsiení. Štúdia EP Europace publikovaná v roku 2019 predpokladá, že do roku 2060 vzrastie v Európskej únii počet pacientov s fibriláciou vo veku nad 65 rokov na 14,4 millióna. (2) 

model srdca, predsiene a komory
Zdroj: Canva.com

Žiaľ, ani Slovensko sa nemôže pochváliť pozitívnym trendom v počte pacientov. Dáta NCZI z roku 2017 hovoria o viac než 120 tisíc pacientov s fibriláciou predsiení, z toho cez 17 tisíc pacientov má medzi 22 až 44 rokov. 

Závažnosť fibrilácie predsiení potvrdzuje aj fakt, že spôsobuje 20 – 30 % cievnych mozgových príhod, ktoré sú viac invalidizujúce a častejšie smrteľné ako mozgové príhody s inými príčinami.

Čo spôsobuje srdcové arytmie?

Srdcová činnosť má pravidelný tzv. sínusový rytmus, ktorý sa pohybuje od 60 do 90 pulzov (tepov) za minútu. Srdcová frekvencia sa prispôsobuje okolnostiam, v ktorých sa človek nachádza. Reaguje na intenzitu aktuálnej záťaže a potrebu pumpovania väčšieho množstva krvi.

Poruchy pravidelnosti alebo frekvencie rytmu srdca, keď sa abnormálnou elektrickou aktivitou v srdci stráca synchrónny rytmus srdcových sťahov, označujeme ako arytmie. Pretrvávajúca porucha srdcového rytmu znemožňuje srdcu pumpovať dostatok krvi do celého organizmu, a tak dochádza k zhoršeniu krvného zásobovania jednotlivých orgánov.

Pri fibrilácii predsiení sa naruší pravidelný sínusový rytmus bitia srdcových predsiení a objavuje sa nepravidelné chvenie s frekvenciou až okolo 300-krát za minútu. Nie každý elektrický impulz sa prenesie z predsiení na komory, a preto výsledný pulz môže kolísať od nízkej až po vysokú frekvenciu. Fibrilácia predsiení znižuje výkonnosť srdca o 20 až 30 %. 

Ako zistíte, či sa týka sa fibrilácia predsiení aj vás

Arytmia nemusí spôsobovať výrazné zdravotné problémy, no niektoré typy sú život ohrozujúce a môžu zapríčiniť náhle zlyhanie srdcovej činnosti s fatálnym koncom. Až 70 % pacientov o fibrilácii nevie a ochorenie zväčša lekár zistí pri EKG vyšetrení pri preventívnej prehliadke, predoperačnom vyšetrení, alebo vyšetrení na inú diagnózu.

ekg vyšetrenie
Zdroj: Canva.com

Hoci sa fibrilácia predsiení môže prejavovať širokým spektrom príznakov, jej zákernosť spočíva v tom, že príznaky si laik ľahko zamení s inými ochoreniami. 

Spozornieť by ste mali pri rýchlom a nepravidelnom pulze, pocite búšenia srdca, väčšej vyčerpanosti pri rovnakej záťaži, závratoch. 

Spúšťačom fibrilácie predsiení môžu byť ochorenia srdca, ale aj iných orgánov. Najčastejšie je príčinou dlhodobo neliečený vysoký krvný tlak, chronické srdcové zlyhávanie, chlopňové chyby srdca, zápalové ochorenia srdca – perimyokarditídy, stavy po infarkte myokardu, koronárna choroba srdca, vrodené vývojové chyby srdca. 

Netreba zabúdať ani na príčiny, ktoré nesúvisia s ochoreniami srdca – metabolické príčiny (cukrovka, obezita), ochorenia pľúc, nadmerná funkcia štítnej žľazy, spánkové apnoe či dlhodobý stres. K rozvoju fibrilácie prispieva aj fajčenie, nadmerná konzumácia energetických nápojov a alkoholu. Čiastočnú fibriláciu môže vyvolať tzv. „holiday heart syndrome“, keď po nadmernej konzumácii alkoholu v krátkom čase dochádza najmä u mladých ľudí k čiastočnej arytmii. 

fibrilácia predsiení znížená fyzická výkonnosť
Zdroj: Canva.com

Na fibriláciu upozorní aj domáci tlakomer

Podľa štúdie EP Europace majú pacienti s fibriláciou predsiení až päťkrát vyššiu pravdepodobnosť výskytu cievnej mozgovej príhody. (2) Dlhodobo pretrvávajúca a nezachytená fibrilácia predsiení môže viesť k tvorbe nebezpečných krvných zrazenín v srdci. Tie po uvoľnení do krvného obehu môžu spôsobiť upchatie niektorej z ciev vyživujúcich mozog a vyústiť do cievnej mozgovej príhody. 

Našťastie, dnes už máme k dispozícii dostupnú formu prvotnej detekcie fibrilácie predsiení, na ktoré dokáže upozorniť aj domáci digitálny tlakomer. Tlakomery OMRON M7 Intelli IT a OMRON M6 Comfort obsahujú funkciu AFib, ktorá upozorní na riziko srdcových arytmií.

digitálny tlakomer dokáže detekovať fibriláciu predsiení
Zdroj: Canva.com

Tlakomer realizuje meranie 3x s 30 sekundovým odstupom a priemerom. Funkcia AFib zisťuje riziko fibrilácie predsiení s presnosťou 94,2 % (s citlivosťou 95,5 % a špecificitou 93,8 %), čo preukázala štúdia s jednozvodovým EKG ako referenčným meraním.

Ak tlakomer detekuje nepravidelný pulz, určite neodkladajte návštevu lekára, ktorý definitívne určí diagnózu EKG vyšetrením. 

Použité zdroje:

  1. Freedman, B., Hindricks, G., Banerjee, A., Baranchuk, A., Ching, C. K., Du, X., … Stepinska, J. (2021). World Heart Federation Roadmap on Atrial Fibrillation – A 2020 Update. Global Heart16(1), 41. DOI: http://doi.org/10.5334/gh.1023
  2. Atrial fibrillation set to affect more than 14 million over-65s in the EU by 2060