Prečo muži vo veku 30 – 40 rokov svoje zdravie neriešia?

Vytvorené 14. júna 2022
mladí muži vysoký krvný tlak

Ženy sa o svoje zdravie starajú príkladnejšie než muži, ktorí všeobecného lekára navštevujú o 20 % menej ako ženy. A nie je to preto, že by sa im ochorenia viac vyhýbali. Pre ženu sú v určitých obdobiach návštevy lekára nevyhnutné – tehotenstvo, pôrod. Naopak, muži často preventívne vyšetrenia ignorujú a zvaľujú na nedostatok času. Vysoký krvný tlak (hypertenzia) je však ako časovaná bomba, ktorá sa môže prejaviť aj v tom najproduktívnejšom veku života. 

Medzi 30. – 40. rokom života prežíva muž svoje najproduktívnejšie obdobie. Šplhá sa po kariérnom rebríčku, má alebo si zakladá rodinu a upevňuje si svoju pozíciu ako otec rodiny. „Choroby a smrť nemajú v tomto období v mužovom mieste priestor. Tridsiatnici sú po všetkých stránkach perspektívni a majú pocit životnej energie. Darí sa im a sú schopní riešiť všetky problémy. Zdraví sú aj ich rovesníci, a tak majú choroby a smrť zo svojho života vytesnené – ešte sa nerúbe v ich lese. Na preventívne prehliadky nechodia, prípadnú chorobu vnímajú ako zlyhanie,“ hovorí MUDr. Dana Šedivá, psychiatrička a sexuologička.

MUDr. Danica Šedivá
MUDr. Danica Šedivá

Muži majú obavu o svoju potenciu

Psychiatrička poukazuje na bagatelizovanie zdravotných ťažkostí, ktoré sa spájajú s princípom maskulinity zakoreneným v spoločnosti, keď správni muži sú zdraví, bohatí, silní a nezraniteľní. Práve tento stereotyp je jeden z dôvodov ignorovania prevencie a uvedomenia si krehkosti vlastného zdravia. „Ako psychiater môžem povedať, že väčšina mladých mužov v tejto vekovej kategórií pri prvom vyšetrení zdôrazňuje konzultačný charakter návštevy s upozornením, že lieky užívať neplánujú. Je to spôsob vyjednávania. Obávajú sa, že lieky budú mať negatívny vplyv na ich potenciu a tak čakajú, že diagnóza zmizne sama. Mnohí sú schopní urobiť čokoľvek, len aby nemuseli užívať lieky. To ide do určitého momentu. Od ďalšieho nie. Nie všetko sa dá vyriešiť zmenou životného štýlu a silou vôle. A tam spadá aj hypertenzia,” hovorí MUDr. Dana Šedivá.

MUDr. Danica Šedivá
MUDr. Danica Šedivá

Hoci mužov trápia obavy z vedľajších účinkov liekov na tlak na ich potenciu, práve vysoký tlak môže byť jeden z vinníkov problémov s erekciou. Ľudia s vysokým tlakom majú zvyčajne problém s dostatočným transportom kyslíka, čo sa môže prejaviť aj problémami s erekciou. 

Nesmieme zabúdať ani na spoločenský tlak a každodenné vystavovanie sa stresu, čo môže mať z dlhodobého hľadiska vplyv na zdravotný stav inak zdravých mladýchy mužov.

Stačí si odmerať krvný tlak aspoň raz za rok

Zákernosť vysokého krvného tlaku spočíva najmä v tichom a bezbolestnom priebehu pomerne dlhý čas, zatiaľ čo vo vnútri tela spôsobuje mnohé poškodenia. 

Komplikácie spojené s hypertenziou sa môžu prejaviť hneď, alebo pokojne aj niekoľko rokov neskôr.

„Nechceme „terorizovať“ mladých mužov, aby si merali krvný tlak stále, stačí, ak tak urobia aspoň raz do roka a v prípade, že je ich tlak vyšší, začali túto situáciu riešiť v spolupráci s lekárom. Farmakologicky i nefarmakologicky a to dovtedy, kým ich krvný tlak nebude v cieľových hodnotách pod 130/80 mmHg. A nestačí, aby sa do týchto hodnôt krvný tlak dostal, musí tam zostať. Znamená to, že u niektorých môže byť táto liečba celoživotná,“ hovorí docentka MUDr. Eva Gonçalvesová CSc., prednostka kardiologickej kliniky LFUK a NÚSCH.

Odmerajte si krvný tlak už dnes a predchádzajte zdravotným ťažkostiam vo vyššom veku

Slováci berú dôchodok automaticky ako obdobie spojené s chronickými ochoreniami a návštevami lekárov. Práve vek medzi 30. – 40. rokom je časom, kedy investíciu do prevencie môžu muži zúročiť neskôr. V prípade vysokého krvného tlaku pritom stačí odmerať si svoj krvný tlak doma.

domáce meranie krvného tlaku

Na trhu nájdete veľa kvalitných tlakomerov na domáce meranie krvného tlaku. Napríklad Tlakomer Omron M6 Comfort má jedinečnú Intelli manžetu s 360° presnosťou a komfortným nafukovaním, funkcia detekcie nepravidelných pulzov vás upozorní na arytmie a fibriláciu predsiení srdca, ktorá sa spája so zvýšeným rizikom cievnej mozgovej príhody. 

Hodnoty správneho krvného tlaku sú 120/80 mmHg. Ak sú jeho hodnoty vyššie ako 140/90 mmHg, objednajte sa k lekárovi. Čím skôr vysoký krvný tlak začne liečiť lekár, tým väčšiu šancu máte na prežitie zdravého dôchodku. Hoci čerstvo po 30-ke sa to môže zdať ako ďaleká budúcnosť, dôchodkový vek jedného dňa určite príde.